Gezond gewicht

Wat is nou een gezond gewicht? En hoe berekent u dit?
De meest bekende vormen om hier achter te komen zijn via de Body Mass Index en de middelomtrek.

Body Mass Index

Bij deze methode wordt het lichaamsgewicht gedeeld door de lengte in het kwadraat:

BMI = Gewicht (in kg) : Lengte (in cm)2

De volgende waarden worden bij de Body Mass Index (BMI) gehanteerd:

 Body Mass Index
 < 18,5  : ondergewicht
 18,5 – 25  : normaal
 25 – 30  : overgewicht
 30- 35  : obesitas
 > 40  : hoogste risicogroep

U ziet dat een BMI tussen de 18,5 en 25 een normaal lichaamsgewicht aangeeft.
Wanneer u een BMI van 30 of hoger heeft, is het noodzakelijk dat u gaat afvallen. Ook bij een BMI tussen de 25 en 30, in het bijzonder als u al gezondheidsproblemen heeft, is het verstandig om uw lichaamsgewicht te verminderen.

U kunt uw BMI ook berekenen op de website van de Hartstichting.

Middelomtrek

De hoeveelheid buikvet is bepalend voor het risico op ziektes ten gevolge van overgewicht. Daarom is het belangrijk om naast de BMI de middelomtrek te meten.
De middelomtrek kan opgemeten worden door met een meetlint de taille op te meten; dit is het smalste deel van de middel tussen de onderste rib en de bovenkant van het heupbeen. Onderstaande indeling geldt voor volwassenen van 18 tot ongeveer 60 jaar.

 Middelomtrek (in cm)  Geslacht    Beoordeling en advies
 mannen  vrouwen
 <94  <80  Probeer op gewicht te blijven
(geen verhoogd risico)
 94-102  80-88  Blijf op gewicht (nog geen verhoogd risico,
maar de gevarenzone komt in beeld)
 102 en hoger  88 en hoger  Probeer af te vallen (verhoogd risico)
Waarom is het zo belangrijk dat u een gezond gewicht heeft?

Niet voor niets wordt er in de gezondheidszorg zo’n nadruk gelegd op een gezond gewicht. Mensen met overgewicht, waarbij veel vet in de buikholte zit, hebben meer kans op het ontstaan van diabetes II, hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, spataderen, gewrichtsklachten, ademhalingsproblemen en slaapapnoe, galstenen, jicht, etc.
Hoe ernstiger het overgewicht, hoe grotere de kans het risico is op ziekten.

En? Wat is de waarde van uw BMI en middelomtrek???