Projectleider

Heeft u een projectleider nodig?
Voor het leiden van projecten, neerzetten van evenementen of organiseren van activiteiten?

U kunt een betrokken projectleider verwachten die 20 jaar ervaring heeft met:
 • Netwerken met diverse partijen om te komen tot een projectplan.
 • Schrijven van een projectplan.
 • Het maken van een gedegen tijdsplanning en het strak aansturen hiervan.
 • Ontwikkelen en implementeren van nieuw (sport)beleid.
 • Opstellen van begrotingen en kredietbewaking.
 • Evalueren en aanleveren van managementrapportages.
 • Voorzitter en notuleren van vergaderingen met diverse partners in het veld.
 • Het verzorgen van publiciteit in social media.
 • Het aanstellen, bijscholen en aansturen van medewerkers.
 • Samenwerking opzoeken met partners in het veld om te komen tot een mooi project; sporttrainers, basisscholen en schooldirectie, sportcommissieleden, gemeenteraadsleden, gezondheidscentra (huisartsen, fysiotherapeuten), GGD en vele vrijwilligers.
 • Maar ook het praktisch ontwikkelen, organiseren, uitvoeren en evalueren van sportprojecten.
U haalt een projectleider binnen die:
 • Goed kan plannen, organiseren en aansturen.
 • Gedreven, loyaal en betrokken is.
 • Integer, flexibel en stressbestendig is.
 • Inzetbaar is voor zowel beleidswerk als veldwerk.

Voor een vrijblijvend gesprek kunt u contact zoeken via het contactformulier,
of bel 06 – 55 96 45 23.

Colinda Olff